Nyheder

Kalender

Arbejdsdag
4. maj 2024, 10:00

Kære grundejere på Fridavej

Foråret er på vej og den årlige arbejdsdag på Fridavej nærmer sig.

Vi glæder os til vi ses lørdag den 4. maj kl. 10.00 ved fællesskuret på Fridavej.

Vi har (foreløbig) følgende arbejdsopgaver til dagen:

• Maling af bro og redskabsskur
• Beskæring af brombær og træer m.v. mod mosen (stamvejen)
• Opgaver i forbindelse med opsætning af hjertestarter
• Reparation af stamvejen
• Oprensning af grøft

Medbring gerne skovl og trillebøre.
Særlig vigtig: godt humør og arbejdsglæde

Dagen afsluttes som sædvanligt med grillpølser øl og vand - og ikke mindst hyggeligt samvær.

Mange hilsner
Bestyrelsen
Karin, Jan og Tina

Generalforsamling
8. juni 2024, 14:00

Grundejerforeningen Fridavej Gjerrild Nordstrand afholder generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Sommerfest
8. juni 2024, 18:00

Husk vores sommerfest. Mere information kommer senere.