Arbejdsdag aflyst
Kære grundejere på Fridavej
Arbejdsdag 2023
Vi - bestyrelsen - har desværre ikke fundet arbejdsopgaver nok til den planlagte fælles arbejdsdag den 6. maj 2023.
Der er gode folk, der jævnligt sørger for vedligeholdelse af vejen, slåning af krat og andre opgaver. Tusind tak for det.
Med beklagelse aflyser vi derfor dagen.

Vi opfordrer alle til at sætte kryds i kalenderen den 10. juni 2023, hvor den årlige generalforsamling og sommerfest afvikles - mere herom senere.