Fornuften sejrer

(Indlæg bragt i Grenaa Bladet 29.1.2008)

Fornuften sejrer på det trafikale område, når kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune den 5. februar vedtager det forslag til lokalplan for det nye sommerhusområde ved Gjerrild Nordstrand, som Udvalget for miljø og teknik med udvalgsformand John Saaby Jensen i spidsen har oversendt til endelig godkendelse.

I høringssvaret fra Grundejerforeningen Fridavej Gjerrild Nordstrand efterlyste vi en gang-/cykelsti langs Fjeldholmvej, der var indeholdt i strukturplanen, som blev vedtaget af den tidligere kommunalbestyrelse, men som ikke var kommet med i lokalplansforslaget, der var udsendt til offentlig høring. Miljø og teknikudvalget har nu sat cykelstien på rette plads i lokalplanen til gavn og glæde for trafiksikkerheden for alle, der færdes i området.

Ligeså megen ros skal udvalget have for at have fulgt grundejerforeningens forslag om at omlægge vejsystemet, så en planlagt udkørsel i den østlige ende af udstykningen droppes og i stedet bliver erstattet af en gangsti. Kombinationen af sommertrafik af store landbrugsmaskiner, campingvogne, almindelig biltrafik samt fodgængere og cyklister parret med et skævt, forskudt kryds netop hvor vejen svinger lidt med dårlig oversigt til følge, var mere end uheldig. Med teknikudvalgets ændring af lokalplansforslaget undgår man at skabe en ny ”sort plet” på trafiklandkortet. Det siger vi tak for.

Også glædeligt at konstatere, at demokratiet faktisk fungerer i praksis!

Med venlig hilsen

Niels Juul

Formand for

Grundejerforeningen

Fridavej, Gjerrild Nordstrand