TV-modtagelse på Fridavej

I forbindelse med omlægningen til digital sendeteknologi er der blevet etableret en TV-sendemast i Gjerrild, der vil medføre markant bedre modtagemuligheder her ved Nordstranden.

Man skal rette sin antenne mod arealet ved sportspladsen. Sendeantennen har såkaldt vertikal polarisering. Det betyder, at man skal dreje sit antenne-element en kvart omgang i forhold til den hidtidige vandrette polarisering.