Hej Medborgere på Fridavej

Først vil jeg ønske jer en god påske.

Følgende sendes pr. mail til Jer der har oplyst jeres mail-adresser, og med ”Postmand Per” til resten:

Grundejerforeningen Fridavej - Medlemskontingent 2017

En mild vinter er overstået, og en dejlig sommer er i vente.

Tiden er også kommet til hvor der skal betales medlemskontingent til vores grundejerforening.

Kontingentet på kr. 900 bedes indbetalt senest den 15. april 2017 på foreningens konto i Andelskassen i Voldby reg. 5976, konto 1005152.

Venligst angiv husnummer på Fridavej og ejernavn i feltet med ”meddelelse til beløbsmodtager”, så jeg kan kende betalingerne fra hinanden.

Ved betaling fra udlandet benyttes IBAN nr.: DK8759760001005152 (Danske Andelskassers Bank A/S, Dolmervej 4, Voldby, 8500 Grenå).

NB! Gebyr for overførsel betales af medlemmet selv, ikke foreningen.

Opdateret medlemsliste, samt referat fra generalforsamlingen vedhæftet.

Check dine oplysninger og ring eller skriv til mig, hvis du har ændringer.

Husk at følge med på vores hjemmeside www.fridavej.dk

Husk at komme med indlæg til hjemmesiden, så bliver mere interessant.

Alle medlemmer ønskes en god sæson på Fridavej.

PS: Besvar venligst mailen, så jeg kan se den er modtaget.

P.B.V Med venlig hilsen

Jan Jakobsen Kasserer