Der indkaldes hermed til den årlige Arbejdsdag

Lørdag den 6. maj kl.10.00

Mødested redskabshuset

Kom til denne succesdag og hyg dig med bofæller på Fridavej til småopgaver, for at vedligeholde og forskønne området til glæde for os alle.

Vi afslutter på vanlig vis i formandens baghave, hvor vi har tændt op i den store grill.

Vel mødt

Pbv. Asger W. Eriksen Formand