Grundejerforeningen Fridavej

Indkalder herved til den årlige Generalforsamling, der afholdes Lørdag den 10. juni kl. 14.00 I teltet på vendepladsen ved Fridavej 60 med følgende dagsorden

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Beretning

3) Regnskab og kontingentfastsættelse

4) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

5) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Asger W. Eriksen på valg) og 2 suppleanter.

6) Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

7) Fastlæggelse af næste års generalforsamling.

8) Eventuelt

pbv. Formand - Asger Wendel Eriksen

Formand: Asger W. Eriksen, Fridavej 32, tlf. 22332606

Næstformand: Søren Kastrup, Fridavej 74, tlf. 23266678

Kasserer: Jan Jakobsen, Fridavej 52, tlf. 40386122