Der indkaldes hermed til den årlige Arbejdsdag.


Lørdag den 4. maj kl.10.00


Mødested - redskabshuset


Så er tiden igen kommet, hvor vi ved fælles hjælp og hyggelig samvær med vores naboer skal på småopgaver, for at vedligeholde og forskønne området til glæde for os alle.
Mød op på denne dag og gør dig selv en tjeneste.
Vi afslutter på vanlig vis i formandens baghave, hvor vi har tændt op i den store grill.
Vel mødt
Pbv. formand Asger W. Eriksen