Grundejerforeningen Fridavej Indkalder herved til den årlige Generalforsamling


Lørdag den 1. juni kl. 14.00


I teltet på vendepladsen ved Fridavej 60 med følgende dagsorden

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab og kontingentfastsættelse
4) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
5) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Asger W. Eriksen på valg) og 2 suppleanter.
6) Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
7) Fastlæggelse af næste års generalforsamling.
8) Eventuelt


Pbv.


Formand - Asger Wendel Eriksen
Formand: Asger W. Eriksen, Fridavej 32, tlf. 22332606
Næstformand: Karin Rasmussen, Fridavej 16, tlf. 21676801
Kasserer: Jan Jakobsen, Fridavej 52, tlf. 40386122