Grundejerforeningen Fridavej

Indkalder herved til den årlige Generalforsamling

Lørdag den 12. juni kl. 14.00 På Gjerrild Kro med følgende dagsorden

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Beretning

3) Regnskab og kontingentfastsættelse

4) Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

5) Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Asger W. Eriksen på valg) og 2 suppleanter.

6) Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

7) Fastlæggelse af næste års generalforsamling.

8) Grundvand/overfladevand

9) EventueltPbv.

Formand - Asger Wendel Eriksen