Var igen en succes for foreningen og de mange fremmødte medlemmer.

Det var en blanding af de gamle hærdede mænd og kvinder, men fornøjeligt også af nye tilflyttere. Vejret var simpelthen ønskeligt, lige til vi sluttede, og de sidste pølser var spist og sidste øl drukket.

Vi var langt omkring. Den gamle trappe var rådden og skulle brydes ned. Bestyrelsen har besluttet at ny skal støbes i beton og kraftige fliser, så den bliver vedligeholdelse fri. Der monteres gelænder i den vestlige side.

Stamvejen havde fået en ”skråning” ind mod Mosen på ca. 100 meters længde, så Frey’s Planteskole ikke kunne slå græsset. Så der blev kørt muld på og sået græs. Samtidig udbedrede man rabatten på Fjeldholmvej. Til dette havde vi fået hjælp fra flere lodsejere. Muld sponseret af Jesper no. 66 og til transport med traktorer fra Anders no. 70, Hans no. 16 og ATV fra Jan no. 52. Vi siger rigtig tak for den velvilje, der blev udvist.

Vejret havde været fugtigt så malerarbejdet er blevet udsat.

Så efter godt et par timers arbejde kunne en flok glade mennesker traditionstro samles omkring grillen til hyggelig samvær.

En stor tak til alle fordi I mødte frem.

Formand - Asger W. Eriksen

 ​Se alle billederne klik her