Vis hensyn til dine naboer – og vores gæster

Praktiske oplysninger til alle grundejere på Fridavej

Motorplæneklippere og andre larmende maskiner bør ikke benyttes mellem kl. 12.00 og kl. 14.00 og efter kl. 18.00

Motto: Fred og ro mellem tolv og to


Hastigheden er max. 20 km på alle veje i sommerhusområdet Af hensyn til sikkerhed, vejvedligeholdelse, støv og støj

Grenaffald afhentes en gang årligt – i efteråret (efter uge 42)

Vi henstiller til at der ikke lægges grenaffald ud på vejene før ca. en måned før afhentning – seneste tidspunkt er dog uge 42.

Vedligeholdelse af stikveje og vendepladser samt kanterne langs vejene.

Beplantning m.m. holdes inden for eget skel.

Daglig vedligeholdelse af stikveje samt græsslåning på vendepladsen er fællesopgave for grundejerne på stikvejen. Du skal desuden holde beplantning inden for egen grund, så træer og buske ikke vokser ud over gangstier og/eller vej.

Sørg for at dine træer ikke skygger på naboens grund.

Grundejerforeningen forestår klipning af græs m.v. af de arealer, der ikke støder op til en grund, d.v.s. det første stykke af stamvejen i vestlig side, samt gangstien langs åen.

Vedligeholdelse af stamvejen foretages af professionelle folk, efter behov.

Stikveje, vendepladser, broen og trappen ved stranden vedligeholder vi selv på den årlige arbejdsdag.

Bemærk at trærækken mod marken i områdets østlige side ikke hører til sommerhusområdet, men ejes af landmanden på naboejendommen. Trærækken er beskyttet af lokalplanen, således at den ikke må fjernes uden kommunens samtykke.

Både placeres kun på de to godkendte bådpladser på stranden.

Hunde holdes på egen grund eller føres i snor.

Grundejerforeningen råder over forskellige rekvisitter, som f.eks. plæneklipper, buskrydder, kæmpe-grill m.m.

Derudover har vi en kæmpe ghettoblaster, vinglas og bestik som kan lånes når/hvis du skal holde fest.

Tingene står i skuret ved stamvejen og kode til låsen udleveres ved henvendelse til bestyrelsen.

Undgå sprøjtegifte af hensyn til drikkevand og miljø.

Undlad afbrænding af haveaffald.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Fridavej

PDF Version klik her