Den 29. september gennemførtes det projekt til bortledning af overfladevand, som blev besluttet på generalforsamlingen den 12. juni i år. 
Projektet består i en lav grøft, der er rørført under nedkørslen til vendepladsen til husene 9-17. 
Grøften ender blindt i fællesarealet ved åen, hvorfra vandet selv finder vej til udsivning i åen. Præcis som det blev foreslået af kommunens medarbejdere.
I samme omgang blev vejprofilen ændret nede i svinget ved nr. 66, således at kørebanen nu hælder væk fra bebyggelsen, så overfladevandet her også får retning mod åen.

 Se alle billederne