Vejskilte
Vi har i sommerens løb opsat to skilte på Fridavej. Skiltene henstiller til at der køres forsigtigt på vejen og vi håber og tror, at de vil have en positiv effekt, så vi undgår både støv og alt for hurtig kørsel.

Afhjælpning af grund-/ overfladevand
Der er gravet en rende og nedlagt rør på Fridavej fra nr. 9 og ned til bækken. Derudover er vejen jævnet ud og reguleret i svinget.

Vi håber dermed, at have afhjulpet udfordringerne med grund-/overfladevand på grundene fra nr. 9-17.

Afhentning af grenaffald
Husk at deadline for grenaffald til afhentning er senest i uge 42. Husk også at affaldet skal ligge, så det er til at få fat i - altså med stammerne samme vej og mod vejen.

Efteråret er måske også et meget godt tidspunkt at tjekke, at buske og træer holdes indenfor egen grund og ikke vokser udover stier og/ eller vej, og at dine træer ikke skygger på naboens grund.


Venlig hilsen

Tina Klausen