Efter en velbesøgt Naturplejevandring i en del af Gjerrild Nordstrand-fredningen 21. maj 2022 med 26 repræsentanter for sommerhusejerne i Fridavejens og i Gjerrild Nordstrands Grundejerforeninger, hvor vi i et par timer udvekslede viden, synspunkter og nye ideer vil vi, der er tovholdere og aktive i naturplejen, takke for interessen. Vi arbejder videre med både positive og negative tilkendegivelser.

Et af dagens emner var foryngelsen af lyngområderne og fjernelse af førne på dele af arealet. Flere af de fremmødte tilkendegav, at de ville være klar til en praktisk indsats i den sammenhæng, hvis blot der blev inviteret til en sådan.

Vi har i samarbejde med Naturstyrelsen og indenfor rammerne af den eksisterende Partnerskabsaftale besluttet til efteråret at igangsætte en særlig indsats, der vil være målrettet etapevis foryngelse og mulig udvidelse af lyngpartierne nord for Betinavej og mellem Birtevej og Bentevej.

Forventningen er, at der med en femårig indsats (fordelt på to dage i oktober i hvert af de fem år) vil være genskabt grundlag for et blomstrende, langlivet lyngtæppe.

Efter den femårige periode bliver vedligeholdelsen af lyngtæppet forventeligt meget enklere og består kun af en “studsning” af lyngen med to - fire års mellemrum og en

opfølgende (men afgrænset) årligt tilbagevendende indsats med fjernelse af enkeltstående gyvelbuske og glansbladet hæg.


Her kommer så en invitation til at være med i den praktiske indsats i 2022:

søndag den 2. oktober kl. 10 - ca. 14 og / eller søndag den 9. oktober kl. 10 - ca. 13.


Søndag den 2. oktober gælder det afskæring al vegetation på ca. 1/5-del af arealet.

Målet er at fjerne “senil lyng” og det tykke lag af førne, som grænser op til lyngområdet.

Begge dele skal skæres ned til jordoverfladen, ligesom der skal ske hårdhændet nedskæring af glansbladet hæg på arealet.

Arbejdsredskaberne er buskryddere med metalklinge, spade, økse og greb.


Lørdag den 8. oktober er opgaven at rive alt det afskårne sammen og læsse det i trailere og køre det til Genbrugsstationen eller samle det i en container, som Naturstyrelsen eventuelt kan stille til rådighed (dette sidste er ikke afklaret endnu).

Arbejdsredskaberne er hø-river, grebe, presenninger og trailere / container.


For at vi kan koordinere omkring (og evt. fremskaffe) grej, er tilmelding senest søndag den 25. september til en eller begge arbejdsdage vigtig.

Giv gerne samtidig besked, om du har mulighed for at medbringe buskrydder (2. oktober) eller greb & hø-rive (9. oktober).


Tilmelding sker med mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller med SMS til 61608113.


Venlig hilsen

Lone Brems (tovholder)
Bertavej 3