Til grundejere på Fridavej

På den netop overståede generalforsamling blev det vedtaget, at grundejerne Fridavej 2, for egen regning, må fælde et område med popler ved indkørslen til Fridavej.

Arbejdet med at fælde poplerne igangsættes indenfor de næste 14 dage.

Når poplerne fældes vil stammerne blive lagt samlet på området - ligesom kvas vil blive lagt i en bunke.

Begge dele skal flises, men det kan først ske, når det har tørret. Derfor vil det først ske til efteråret - sandsynligvis samtidig med grenaffaldet fra sommerhusene.

Det betyder, at området først vil blive endelig ryddet senere, hvilket vi håber alle vil have forståelse for.

God sommer til alle

Venlig hilsen

Tina Klausen