Praktiske oplysninger til alle grundejere på Fridavej

Vis hensyn til dine naboer – og vores gæster
Motorplæneklippere og andre larmende maskiner bør ikke benyttes mellem kl. 12.00 og kl. 14.00 og efter kl. 18.00
Motto: Fred og ro mellem tolv og to

Overhold max. hastigheden på alle veje i sommerhusområdet, det er af hensyn til sikkerhed, vejvedligeholdelse, støv og støj
Grenaffald afhentes en gang årligt – i efteråret (efter uge 42)
Vi henstiller til at der ikke lægges grenaffald ud på vejene før ca. en måned før afhentning –
seneste tidspunkt er dog uge 42.

Vedligeholdelse af stikveje og vendepladser samt kanterne langs vejene.
Beplantning m.m. holdes inden for eget skel, så træer og buske ikke vokser ud over gangstier
og/eller vej – se evt. mere om fritrumsareal på www.fridavej.dk

Daglig vedligeholdelse af stamvejen og stikveje samt græsslåning på vendepladsen er
fællesopgave for alle grundejere. På Fridavej er der to bunker med grus, som alle frit kan
benytte til at fylde i huller i stamvejen.

Sørg for at dine træer ikke skygger på naboens grund.

Grundejerforeningen forestår klipning af græs m.v. af de arealer, der ikke støder op til en grund, d.v.s. det første stykke af stamvejen i vestlig side samt gangstien langs åen.

Stikveje, vendepladser, broen og trappen ved stranden vedligeholder vi selv på den årlige arbejdsdag.

Undgå sprøjtegifte af hensyn til drikkevand og miljø.

Undlad afbrænding af haveaffald

Bemærk at trærækken mod marken i områdets østlige side ikke hører til sommerhusområdet,
men ejes af landmanden på naboejendommen. Trærækken er beskyttet af lokalplanen og må
ikke må fjernes uden kommunens samtykke.

Både placeres kun på de to godkendte bådpladser på stranden.

Hunde holdes på egen grund eller føres i snor.

Grundejerforeningen råder over forskellige rekvisitter, som f.eks. plæneklipper, buskrydder,
kæmpe-grill m.m. Derudover har vi en kæmpe ghettoblaster, vinglas og bestik som kan lånes
når/hvis du skal holde fest.

Tingene står i skuret ved stamvejen og kode til låsen udleveres ved henvendelse til bestyrelsen.

Mange hilsner
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Fridavej
Senest opdateret februar 2023