Grundejerforeningen Fridavej
Gjerrild Nordstrand


Referat af den ordinære generalforsamling 2007 i Grundejerforeningen Fridavej Gjerrild Nordstrand.


Generalforsamling afholdt: 30 juni 2007 kl. 15.00
Sted: Vendepladsen ved Fridavej nr. 60

Deltagere, hus nr.:    1, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 20, 38, 42, 50, 54, 60, 62, 64, 68, 78.
Afbud:    Kasserer Lars Sørensen

Dagsorden:   
 1. Valg af dirigent.   
 2. Formandens beretning
 3a. Forelæggelse af regnskab
 3b. Fastsættelse af kontingent
 4. Indkomne forslag
 5a Valg af bestyrelsesmedlem
 5b Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 7. Fastlæggelse af næste års generalforsamling
 8. Eventuelt


 Formanden, Niels Juul,  bød velkommen – med en speciel velkomst til de nye sommerhusbeboere på Fridavej:

Pia og Jes Helbo, Fridavej nr. 7, Birthe Johansen, Fridavej nr. 36, Ivar Skovgaard, Fridavej 58 og Kirsten Lindberg/Poul Jensen, Fridavej nr. 82.
Samt et stort tillykke til Inge og Ole Pind og Jette Hansen med de nye huse på hhv. Fridavej nr. 1 og Fridavej nr. 76.

 

Ad 1. Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne blev Rolf Boe Nielsen, Fridavej nr. 62, foreslået og valgt.

Ad2. Formandens beretning.

Under formandens beretning blev følgende punkter berørt.

 -    Stade på den nye udstykning, samt opfølgning fra sidste års generalforsamling vedr. denne. Der er p.t. endnu ikke godkendt en lokalplan for området, og der vil tidligst kunne påbegyndes byggeri i foråret 2008. Sagen følges fortsat.

 -    Blå flag. Der er ikke blå flag ved Gjerrild Nordstrand i år. Kommunens rådgiver indsendte vandprøverne for sent, så vi kan bade med god samvittighed. Badevandet er som det plejer.

 -    Strandrensning. Vi har ikke deltaget i strandrensning i år, da havet selv har klaret problemet ved gentagne overskylninger helt op til klitfoden.

 -    Vedligeholdelsen af stamvejen. Som aftalt på sidste års generalforsamling, har vi entreret med en ekstern entreprenør til vedligeholdelse af stamvejen.

 -    Arbejdsdagen den 12. maj, gik som planlagt. Vi fik nye skilte samt malet redskabsskuret og udhængsskabet, der blev ryddet en meter ind i rabatten langs det kommunale område, skåret ned langs Fjeldholmvej samt langs gangstien ved åen, og der blev kørt lidt grus på vejen ved opkørslerne til sidevejene. Forud var der blevet indkøbt en ny buskrydder, der vil kunne bruges af foreningens medlemmer – på eget ansvar!  Buskrydderen befinder sig i redskabshuset.

 -    Kommunen har henvendt sig om grenaffaldsordningen, der kun fandtes i den gamle Nr. Djurs kommune. Det overvejes at udvide ordningen til alle sommer-husområder i den nye Norddjurs kommune (alternativt ophører den med årets udgang). Vi har meddelt kommunalbestyrelsen at vi ønsker at den hidtidige ordning fortsætter.

 -    Vi sender ajourført medlemsliste ud sammen med referatet. Såfremt man ønsker det, kan der ske en registrering hos bestyrelsen af telefonnummer (der ikke bliver offentligt). Derved er det nemmere at få kontakt til de enkelte ejere ifm. eventuelle skader på huset, som de fastboende (to bestyrelsesmedlemmer) evt. måtte registrere ifm. deres færden i området.

 -    Foreningens hidtidige revisor solgte sit sommerhus i efteråret. Som følge heraf indtrådte suppleanten, Jørgen Emcken, som revisor.

 -    Vi har – endelig – effektueret den tidligere generalforsamlingsbeslutning om at indkøbe en ghettoblaster

 Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3a. Forelæggelse af regnskab

Regnskabet blev fremlagt af Niels Juul i Lars Sørensens fravær. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3b. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev fastsat uændret til 600 kr. pr. år.

Ad 4. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Ad 5a. Valg af bestyrelsesmedlem

Niels Juul blev genvalgt.

Ad 5b. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen indstillede genvalg af Frank Nielsen og Søren Eis.
Begge blev genvalgt.

Ad 6.  Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen indstillede at Jørgen Emcken valgtes som revisor, og at Anneliese Kastrup valgtes som suppleant.
Begge blev valgt.

Ad 7. Fastlæggelse af næste års generalforsamling

Lørdag den 28. juni 2008.

Ad 8. Eventuelt

 1.    Koden til vores fællesskur er 8119
 2.    Der opfordredes til, at man de steder hvor rævene flænser skraldeposerne, skifter skraldeposerne ud med plastikbeholdere. Disse fås ved at kontakte Renodjurs, og er efter vores oplysninger gratis.
 3.    Det er ikke tilladt at køre på stranden med biler, som det er konstateret at nogle ”fremmede” gør.

Referent Benny Andersen

Efterskrift om bestyrelsens konstituering:
Formand:    Niels Juul, Fridavej 54.     Tlf. privat    22 55 31 80    E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.    
Bestyrelse:  Benny Andersen, Fridavej 6     Tlf. privat    75 77 51 41
Kasserer:    Lars Sørensen, Fridavej 44    Tlf. privat     86 91 49 20