Lørdag 21. maj 2022 kl. 10

Naturplejevandring på det fredede areal ved Gjerrild Nordstrand.

Kom og mød tovholdere og aktive naturplejere, der i partnerskab med Naturstyrelsen arbejder for at friholde området for invasive arter og at muliggøre en genskabelse af klit, hede og overdrev.

Mødested: Omklædningshuset ved P-Pladsen (for enden af Langholmvej)

Slutsted: Der hvor Brøndstrup Mølleå løber ud i Kattegat - ca. kl. 12

Husk: solidt fodtøj - vi kommer udenfor stierne.

 

PROGRAM:

Velkomst v/ Lone

Fredningens historie og de store trærydninger - "Mands minde" v/ Ivan fra Skovholdet

Naturplejen, der sikrer åbent landskab - vinterarbejde v/ Ole fra Skovholdet

De invasive arter Rynket rose og Gyvel - bekæmpelsesmuligheder ? v/ Kristian og Lone

Førne - hvad er det ? Hvilken forskel gør det at fjerne førne ? v/ Lone

Lyngpleje - mosaikslåning v/ Henrik

Assisteret frøspredning v/ Gertrud

Registrering i arter.dk - en app kan gøre en forskel v/ Henrik

Afrunding v/ Lone